DĚTSKÉ MAŠKARNÍ BÁLY

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ BÁLY

Máme dlouholeté zkušenosti s pořádáním Dětských maškarních plesů. Akci si sami ozvučíme, tematicky zaměříme, připravíme soutěže a zábavný program na celou dobu akce.